บริหารงานแนะแนว

การบริหารงานแนะแนว

การจัดการเพื่อให้การจัดกิจกรรมแนะแนว การจัดบริการแนะแนว และการพัฒนาวิชาการแนะแนว ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนในการดำรงชีวิตด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม

องค์ประกอบสนับสนุนการบริหารงานแนะแนว

ด้านปัจจัย

ด้านกระบวนการ

ด้านผลผลิต

1.ด้านปัจจัย

ประเภทบุคคล/ องค์กร

บุคคลผู้เกี่ยวข้อง

เครือข่ายการแนะแนว

ประเภทวิธีการ

โครงสร้างการบริหารงานแนะแนว

การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม

การประสานสัมพันธ์

ประเภทสิ่งอำนวยความสะดวก

วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน

ห้องแนะแนวและห้องให้การปรึกษา เครื่องมือ ระเบียนสะสม แบบทดสอบ

งบประมาณ

2. ด้านกระบวนการ

การจัดกิจกรรมแนะแนว

การจัดบริการแนะแนว

การส่งต่อนักเรียน

3.ด้านผลผลิต

สมรรถนะสำคัญ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

วัตถุประสงค์ของการแนะแนว

คุณภาพของผู้เรียนตามที่สถานศึกษากำหนด


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s