บริการให้การปรึกษา

บริการให้การปรึกษา

การบริการให้คำปรึกษา (Counseling Service Room)

บริการให้คำปรึกษา คือ บริการที่สำคัญประการหนึ่งของงานแนะแนว ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากกว่าการแนะแนว และมีกระบวนการเพื่อช่วยเหลือบุคคลปกติที่ประสบปัญหาดดยทั่วไป ซึ่งไม่ใช่ปัญหาทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งหรือปัญหาความผิดปกติทางจิต แต่เป็นการช่วยให้เขาสามารถตัดสินใจ วางโคึรงการในอนาคตตลอดจนพัฒนาตนเองให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

การให้คำปรึกษา 

หมายถึง การสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายของบุคคลสองคน ซึ่งมีความสัมพันธ์กันเชิงจิตวิทยาเฉพาะส่วนบุคคล โดยบุคคลหนึ่งเป็นผู้ให้บริการ ซึ่งต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ตลอดจนสามารถนำเทคนิคต่างๆในการให้คำปรึกษาไปใช้ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งมีปัญหา ให้เขาสามารถแก้ปัญหาต่างๆในปัจจุบันได้อย่างฉลาดเหมาะสมและมีทักษะในการแก้ปัญหาอื่นๆในอนาคตได้ด้วยตนเอง

จุดมุ่งหมายของการให้คำปรึกษา

ช่วยให้บุคคลมีความรู้สึกว่าตนเองไม่โดดเดี่ยวเมื่อเกิดปัญหา

ช่วยให้เด็กที่มีความทุกข์ กลุ้มใจ มีปัญหา ได้เกิดมีความรู้สึกสบายอกสบายใจดีขึ้น

ช่วยทำให้บุคคลสามารถรู้จักและเข้าใจตนเองได้อย่างถูกต้อง

ช่วยให้เกิดความเข้าใจในตัวเองชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้น เข้าใจในปัญหาของตนดีขึ้น

ช่วยให้เด็กมองเห็นลู่ทางการแก้ปัญหาได้กว้างขวาง รอบคอบ ใคร่ครวญดีขึ้น

ช่วยให้บุคคลรู้จักใช้ความคิด ใช้สติปัญญาที่มีทั้งหมดนำไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา

ช่วยให้บุคคลเกิดความกระจ่างขึ้นในใจ มองเห็นลู่ทางในการแก้ไขปัญหา

ช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จ แก้ปัญหาด้วยตนเองได้ด้วยดี มีความภาคภูมิใจตนเอง

ช่วยให้บุคคลเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับจากบริการแนะแนว

ช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้

ช่วยให้บุคคลรู้จักความอดทน เสียสละ ยอมรับต่อสภาวการณ์ที่แท้จริง

ช่วยให้บุคคลมีการพัฒนาการ และเจริญงอกงามไปถึงขีดสูงสุด

ช่วยให้เด็กมีความรู้สึกไม่ว้าเหว่  ไม่เปล่าเปลี่ยวใจ มีครูเป็นที่พึ่ง เป็นมิตรมีสนิท เพราะว่าคนเราต้องการมีเพื่อนฝูง ต้องการที่พึ่ง

วิธีการให้คำปรึกษา

  1. การให้คำปรึกษาแบบไม่นำทาง
  2. การให้คำปรึกษาแบบนำทาง
  3. การให้คำปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม
  4. การให้คำปรึกษาแบบเลือก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s